opp
18. Czerwiec 2024 20:34
 
1 procent podatku

Mechanizm 1% - określony w art. 27d ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 z pźn. zm.) - został wprowadzony ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) jako szczególna forma wsparcia tylko i wyłącznie dla organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy obywatel lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może przekazać 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Organizacją pożytku publicznego jest organizacja pozarządowa prowadząca działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w/wym. ustawie. Nasza Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego w dniu 22.03.2006r. (numer KRS: 0000224584).

Mechanizm 1% nie jest darowizną ani ulgą. Dzięki niemu każdy polski podatnik może samodzielnie zadecydować, komu przekazać 1% swojego podatku dochodowego, który należny jest budżetowi państwa.

Obecnie jest to 1,5%.

Jak przekazać 1,5% na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Wystarczy w formularzu PIT wpisać numer KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) danej organizacji, a Urząd Skarbowy sam dokona przelewu na konto wskazanej przez Państwa organizacji.

A jak przekazać go nam?

Na rynku jest wiele programów pozwalających na szybkie i łatwe rozliczenie się z fiskusem. Szczególnie dużo o nich słychać w pierwszych miesiącach roku - okresie rozliczenia podatku PIT. Niestety żaden z nich nie pozwala na ręczne wpisanie KRS-u. Dlatego aby to zrobić najlepiej skorzystać z usługi Twój e=PIT Ministerstwa Finansów. We wstępnie przygotowanym rozliczeniu wystarczy już tylko w odpowiedniej części formularza wpisać nasz KRS (0000224584) i gotowe - 1,5% Twojego podatku wpłynie na nasze konto, za co serdecznie dziękujemy.

Możesz też wypełnić swój PIT online. Nasz KRS już jest w niego wpisany.
"Czyste" formularze do ręcznego wypełnienia deklaracji można pobrać ze strony druki.gofin.pl

Czym się różni darowizna od mechanizmu 1%?

Do niedawna każdy obywatel Polski miał możliwość wsparcia organizacji pozarządowej w zasadzie tylko w jednej formie - poprzez darowiznę finansową lub rzeczową. Od 1 stycznia 2004 roku polscy podatnicy mogą korzystać z dwóch różnych form wsparcia organizacji pozarządowych. Jedna to znana nam już darowizna, a druga to tzw. mechanizm 1% (alokacja 1% należnego podatku). Obie te formy opisane są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Według definicji zawartej w Kodeksie cywilnym (art. 888), darowizna jest to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. O darowiźnie możemy mówić, gdy dzielimy się swoją własnością, przekazujemy pieniądze z własnej kieszeni.

Tak rozumie to pojęcie także ustawodawca i państwo, które za pomocą systemu ulg zachęca nas do zachowań filantropijnych - możemy do pewnej wysokości zmniejszyć podatek, który jesteśmy winni Skarbowi Państwa, o ile wcześniej jakąś sumą pieniędzy (w dowolnej wysokości) obdarowaliśmy określoną w prawie organizację lub instytucję.

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych kwestie darowizny opisane są w artykule 26. Zgodnie z nim podstawą obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot m.in. darowizn przekazanych na rzecz organizacji pozarządowych, realizujących cele określone w art. 4. ustawy o działalności pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego.

 
 
Copyright © by Fundacja Samarytanin
 
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.