opp
18. Czerwiec 2024 19:23
 
· skipper dnia 05-05-2010 · Kategoria: Medycyna ·
Mechanizm
3 maja 2010r., Bazylea, Szwajcaria

Naukowcy z Friedrich Miescher Institute (FMI) oddzielili jeden z gwnych mechanizmw molekularnych w ataksji Friedreicha.
Odkrycie to rzuca nowe wiato na t chorob, poniewa moe prowadzi do rozwoju nowych metod terapeutycznych.
Wyniki bada niedawno opublikowano w czasopimie "EMBO Molecular Medicine".

rdo: http://friedreichscientificnews.blogspot.com/2010/05/mechanism-elucidated-for-rare-disease.html
 
 
· skipper dnia 17-04-2010 Kategoria: Fundacja ·
Turnus 2010

Fundacja "Samarytanin" informuje, e w dniach 17 - 31 lipca 2010r. organizuje turnus rehabilitacyjny w Orodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN - Wgrowiec.
Prosimy o potwierdzenie gotowoci uczestnictwa w turnusie do 14 maja br.

Ze wzgldu na mae zainteresowanie czonkw Fundacji, tegoroczny turnus zostaje odwoany.
Z powaaniem Zarzd Fundacji.
 
 
· skipper dnia 23-12-2009 · Kategoria: Medycyna ·
List
List dr Alexandry Drr do Julii Dieusaert, prezesa Francuskiego Stowarzyszenia Ataksji Friedreicha (AFAF), grudzie 2009

Moi drodzy,

W roku 2010 nastpi skumulowanie raportw odnonie pierwszych klinicznych wynikw bada prowadzonych nad Idebenonem, Deferypronem i Pioglitazonem.
Badania prowadzi 13 ekip w 6 rnych krajach, a koordynuje je dr Massimo Pandolfo przy wsparciu finansowym europejskiego projektu EFACTS.
Dotychczasowe podstawowe i kliniczne badania przeprowadzone we wsppracy z przemysem farmaceutycznym s wiatekiem w tunelu w badaniach nad Ataksj Friedreicha.
Teraz bardziej ni kiedykolwiek musimy mie nadziej, bo wszyscy razem, naukowcy, lekarze i pacjenci bdziemy silniejsi!

Wesoych wit
Alexandra Drr


rdo: www.babelfamily.org
 
 
· skipper dnia 07-09-2009 · Kategoria: Medycyna ·
Catena w Europie
Liestal, Szwajcaria, 31 sierpnia 2009 - Santhera Pharmaceuticals, specjalistyczna szwajcarska firma farmaceutyczna, koncentrujca si na chorobach nerwowo-miniowych, ogosia, e Catena ® bdzie sprowadzana do Europy dla konkretnych pacjentw.
Program Santhery (Named Patient Program, NPP) umoliwia specjalistom/lekarzom prowadzcym przepisywanie tego leku. Program bdzie trwa do chwili zarejestrowania i dopuszczenia do obrotu Cateny w Unii Europejskiej i Szwajcarii. Program NPP bdzie zarzdzany przez IDIS – Swiatowego lidera we wdraaniu tego typu programw.

Catena jest ju zarejestrowana w Kanadzie jako lek likwidujcy objawy Ataksji Friedreicha.
Z wyjtkiem krajw UE, Szwajcarii oraz Pnocnej Ameryki, program NPP dziaa ju wczeniej. Rozszerzenie programu na Europ jest szczeglnie wane dla pacjentw i ich lekarzy oczekujcych na dopuszczenie Cateny do obrotu. Program NPP jest rwnoznaczny z programem firmy Takeda, ktrej lek o nazwie Sovrima® uzyska ju zgod na rozpowszechnianie. IDIS bdzie prowadzi dystrybucj Cateny w krajach, w ktrych lek na Ataksj Friedreicha takowej zgody nie ma. Pacjenci uczestniczcy w programie musz mie recept od swojego lekarza i ci uzyskaj peny zwrot kosztw.

Wicej informacji i zgoszenia:
telefon: +44 1932 824 100
fax: +44 1932 824 300
e-mail: customerservices@idispharma.com


rdo: http://hugin.info/137261/R/1338072/319125.pdf
 
 
Copyright © by Fundacja Samarytanin
 
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.